EVENTO EXCLUSIVO na auShop Toyohashi Ushikawa nos dias 17 e 18/março