Aichi: Ganhe até ¥160.000 na auShop Toyohashi Kusama