Shizuoka: PROMO Especial de Janeiro na auShop Hamamatsu Wakabayashi